fbpx

Polityka prywatności i cookies

W ramach niniejszej polityki prywatności i cookies przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przetwarzana dane osobowe w różnych celach , zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kingspan dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www. kingspansklep.pl lub dodatkowo innymi kanałami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA osób rejestrujących konto oraz NABYWCÓW PRODUKTÓW NA kingspansklep.PL („SKLEP”)

  1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
  2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
  3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
   1. realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    UWAGA: pomiędzy Kingspan a Tobą mogą istnieć różne umowy. Jedną umową jest usługa konta na kingspansklep.pl – kiedy się zarejestrujesz w naszym sklepie, samo posiadanie konta użytkownika oznacza stosunek umowny pomiędzy nami (świadczymy Ci usługę w postaci prowadzenia konta w e-sklepie). Inną umową jest umowa sprzedaży, do jakiej dochodzi, jeśli składasz zamówienie na produkt z oferty kingspansklep.pl – i to bez względu na to, czy zamówienie złożysz jako zarejestrowany i zalogowany użytkownik, czy też złożysz jej bez wcześniejszej rejestracji konta i zalogowania się.
   2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   4. prowadzenie działań marketingowych (również spersonalizowanych), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   5. analizy użyteczności Sklepu oraz jego ulepszania tj. w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   6. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4.  [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu (art. 21 RODO). Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
  5. [ODBIORCY DANYCH] Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
   1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
   2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
   3. dostawcom usług płatniczych,
   4. podmiotom audytującym naszą działalność,
   5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne lub prawne,
   6. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
   7. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
   8. firmom prowadzącym działania marketingowe.
  6.  [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
   1.  dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
   2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
   3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
   6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
  7.  [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zarejestrowanie konta w e-sklepie bądź nabycia produktu.
  9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  10. [ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH] To jakie dane zbieramy i przetwarzamy zależy od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem ze Sklepu, to w szczególności:
   1. dane pozwalające na identyfikację użytkownika Sklepu (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe);
   2. informacje transakcyjne oraz finansowe (np. dane dotyczące płatności), informacje dotyczące zamówień, zakupów, zwrotów, rabatów;
   3. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika (np. dane ma temat tego jak często użytkownik odwiedza nasz Sklep, którymi towarami jest zainteresowany – na podstawie liczby kliknięć w dany towar).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW NEWSLETTERA (informacji handlowej wysyłanej drogą mailową)

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
 2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1.  marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1.  organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  3. podmiotom audytującym naszą działalność,
  4. podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  5. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.
  6. firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
  1.  dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ KINGSPANSKLEP.PL

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Zgodę taka wyrażasz poprzez ustawienia przeglądarki. Strona internetowa zapisuje plik cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika.

Pliki cookie administratora (Kingspan) to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej (kingspansklep.pl). Tylko ta strona internetowa może je odczytać.

Pliki cookies stron trzecich

Strona kingspansklep.pl korzysta również z serwisów zewnętrznych, które posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich, jak:

– cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy   sposobu   korzystania   z   serwisu   przez   użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania  danych  w  związku  z tą usługą można znaleźć pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Wykaz plików cookie

Strona kingspansklep.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies (na podstawie raportu wygenerowanego na Cookiebot.com na dzień 24.03.2023 r.):

 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Niezbędne pliki cookie
_grecaptcha Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów. Jest to korzystne dla serwisu, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jego serwisu

Dostawca: gstatic.com

stały
_GRECAPTCHA Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów. Jest to korzystne dla serwisu, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jego serwisu

Dostawca: google.com

180 dni
callpagecookietest Ten plik cookie określa, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie stały
i Zachowuje stany użytkowników we wszystkich żądaniach stron

Dostawca: yandex.ru

10 lat
rc::a Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów. Jest to korzystne dla serwisu, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jego serwisu

Dostawca: gstatic.com

stały
rc::b Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów.

Dostawca: gstatic.com

sesja
rc::c Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów.

Dostawca: gstatic.com

sesja
wc_cart_hash_# Cel nie został jeszcze sklasyfikowany. stały
wc_fragments_# Cel nie został jeszcze sklasyfikowany. sesja

 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Preferencyjne pliki cookie
callpage-widget-version Służy do określania, kiedy i gdzie określone wyskakujące okienka na stronie internetowej powinny być prezentowane użytkownikowi i zapamiętywania, czy użytkownik je zamknął, aby nie wyświetlały się wiele razy. sesja
cp_widget_geo_response Zapisuje bieżącą lokalizację geograficzną użytkownika na podstawie adresu IP użytkownika.

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

stały

 

 

 

 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Statystyczne pliki cookie
__vw_tab_guid Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

Dostawca: yandex.ru

sesja
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 2 lata
_gali Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 1 dzień
_gat Używany przez Google Analytics do ograniczania ilości żądań. 1 dzień
_gid Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej. 1 dzień
_ym#:#_reqNum Rejestruje dane statystyczne o zachowaniu użytkowników w serwisie. Wykorzystywane przez operatora strony internetowej do wewnętrznej analityki.

Dostawca: yandex.ru

stały
_ym_retryReqs Rejestruje dane statystyczne o zachowaniu użytkowników w serwisie. Wykorzystywane przez operatora strony internetowej do wewnętrznej analityki.

Dostawca: yandex.ru

stały
collect Używane do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu odwiedzającego i jego zachowaniu. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

Dostawca: google-analytics.com

stały (pixel)
cp_metrics Rejestruje dane statystyczne o zachowaniu użytkowników w serwisie. Wykorzystywane przez operatora strony internetowej do wewnętrznej analityki.

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

sesja
cp_resolvedTriggers Zawiera dane dotyczące nawigacji użytkownika, interakcji i czasu spędzonego na stronie internetowej i jej podstronach. Te dane służą do optymalizacji trafności reklam i do celów statystycznych.

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

stały
cp_score Zawiera dane dotyczące nawigacji użytkownika, interakcji i czasu spędzonego na stronie internetowej i jej podstronach. Te dane służą do optymalizacji trafności reklam i do celów statystycznych.

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

stały
cp_session_id Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji śledzenia połączeń, wykorzystywanej przez operatora strony internetowej – plik cookie ustawia identyfikator konkretnego użytkownika, który umożliwia zespołowi wsparcia witryny rozpoznanie użytkownika podczas dzwonienia do pomocy technicznej, a także zobaczenie nawigacji użytkownika w serwisie.

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

stały
yandexuid Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

Dostawca: yandex.ru

10 lat
ymex Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

Dostawca: yandex.ru

1 rok

 

NAZWA PLIKU CEL STOSOWANIA OKRES PRZETWARZANIA
Marketingowe pliki cookie
_fbp Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesiące
_ym#_lsid Plik w trakcie klasyfikacji.

Dostawca: yandex.ru

stały
_ym_d Zawierają datę pierwszej wizyty odwiedzającego na stronie internetowej. 1 rok
_ym_isad Ten plik cookie służy do określenia, czy odwiedzający ma w swojej przeglądarce oprogramowanie blokujące reklamy – jest to informacje mogą być wykorzystywane do udostępniania treści strony internetowej odwiedzającym, jeśli strona jest finansowana z reklam stron trzecich. 1 dzień
_ym_synced Śledzi interakcję użytkownika z funkcją paska wyszukiwania na stronie internetowej. Te dane mogą być wykorzystane do prezentacji użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług.

Dostawca: yandex.ru

stały
_ym_uid Ten plik cookie służy do zbierania nieosobowych informacji na temat zachowania odwiedzającego na stronie internetowej oraz nieosobowych statystyk odwiedzających. 1 rok
_ym_uid Gromadzi dane dotyczące nawigacji i zachowania użytkownika na stronie internetowej. Służy do tworzenia raportów statystycznych i „map ciepła” dla właściciela strony.

Dostawca: yandex.ru

stały
_ym_visorc Zapamiętuje informacje o czynnościach wykonanych przez użytkownika podczas bieżącej wizyty na stronie, w tym wyszukiwaniach z uwzględnieniem słów kluczowych. 1 dzień
_ym_wv2rf:#:0 Plik w trakcie klasyfikacji.

Dostawca: yandex.ru

stały
ads/ga-audiences Używane do wykrywania, czy użytkownik zamierza opuścić stronę przez ruch kursora. To pozwala stronie internetowej wywołać określone wyskakujące okienka, aby zatrzymać użytkownika na stronie internetowej lub przekształcić go w klienta.

Dostawca: google.com

sesja (pixel)
ads/ga-audiences Używane do wykrywania, czy użytkownik zamierza opuścić stronę przez ruch kursora. To pozwala stronie internetowej wywołać określone wyskakujące okienka, aby zatrzymać użytkownika na stronie internetowej lub przekształcić go w klienta.

Dostawca: google.ie

sesja (pixel)
clmap/65434003 Plik w trakcie klasyfikacji.

Dostawca: yandex.ru

sesja (pixel)
metrika_enabled Wykorzystywane do śledzenia odwiedzających na wielu stronach internetowych, w celu przedstawienia odpowiedniej reklamy w oparciu o preferencje odwiedzającego. sesja
webvisor/65434003 Plik w trakcie klasyfikacji.

Dostawca: yandex.ru

sesja
yabs-sid Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Jest to wykorzystywane do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.

Dostawca: yandex.ru

sesja
yuidss Gromadzi informacje o zachowaniu użytkownika na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej.

Dostawca: yandex.ru

1 rok

 

NAZWA PLIKU OKRES PRZETWARZANIA
Pliki cookie w trakcie klasyfikacji
cp.lead.phoneNumber sesja
cp_lastTriggerId

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

stały
cp_wasWidgetShown

Dostawca: cdn-widget.callpage.io

stały
cp_widget_session

Dostawca: api.callpage.io

30 dni
hex (40)

Dostawca: api.callpage.io

30 dni

 

Czy dane z cookies to dane osobowe?

Choć nie zawsze jest możliwe przypisanie danych pochodzących z plików cookie do osoby fizycznej, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C‑673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
 2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1.  marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1.  organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  3. podmiotom audytującym naszą działalność,
  4. firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w zakresie personalizacji treści marketingowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA WWW.KINGSPANSKLEP.PL/KONTAKT/

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
 2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. przedstawienie oferty w odpowiedzi na zgłoszone w formularzu żądanie, co stanowi podjęcie działań na żądnie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli wyrażono zainteresowanie konkretnym produktem, przedstawimy ofertę dotyczącą tego produktu oraz – jeśli oferta nie będzie wystarczająco atrakcyjna – dwie inne zbliżone oferty.
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).”
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Twoje dane osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia, nie dłużej niż 3 miesiące, a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę informacji handlowych – do czasu jej wycofania.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  3. podmiotom audytującym naszą działalność,
  4. firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIENIA ROZMOWY TELEFONICZNEJ

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
 2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. nawiązanie kontaktu telefonicznego w odpowiedzi na zgłoszenie, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. przedstawienie oferty w odpowiedzi na zgłoszone żądanie, co stanowi podjęcie działań na żądnie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Twoje dane osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego będą przechowywane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia, nie dłużej niż 3 miesiące .
 5. [ODBIORCY DANYCH]  Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  3. podmiotom audytującym naszą działalność,
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwi kontakt telefoniczny.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób składających reklamację

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
 2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obsługa oraz rozliczenie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH]. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu obsłużenia i rozliczenia reklamacji, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji lub terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu (art. 21 RODO).
 5. [ODBIORCY DANYCH] Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  3. dostawcom usług płatniczych,
  4. podmiotom audytującym naszą działalność,
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne lub prawne,
  6. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
  7. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób dokonujących zwrotu/zmiany zamówienia

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Kingspan Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku (27-300 Lipsko, ul. Przemysłowa 20), KRS 0000018175.
 2. [IOD] Kingspan wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod odopl@kingspan.com.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obsługa oraz rozliczenie dokonanego zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Kingspan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH]. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu obsłużenia i rozliczenia zwrotu/zmiany zamówienia, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu (art. 21 RODO).
 5. [ODBIORCY DANYCH] Kingspan może ujawniać dane następującym podmiotom:
  1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  2. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  3. dostawcom usług płatniczych,
  4. podmiotom audytującym naszą działalność,
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne lub prawne,
  6. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
  7. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kingspan, przysługuje prawo żądania od Kingspan:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.