fbpx

Dostawa

Regulamin pkt. :

VII. DOSTAWA

Towar może być odebrany przez Klienta osobiście (w tym przez upoważnioną przez Klienta osobę) we wskazanej przez Sprzedającego lokalizacji lub będzie dostarczany na terenie Polski jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej jest uzależniony od rozmiaru, wagi i rodzaju Towaru oraz miejsca dostawy.
O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Towaru i jest do niej doliczany.
Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zawarciu umowy w Sklepie.
Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostawy.
Towar zostanie przygotowany do wysyłki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zawarcia umowy w Sklepie.
O dokładnym terminie przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz terminie dostarczenia przesyłki wskazanym przez przewoźnika Klient informowany jest podczas weryfikacji Zamówienia przez Sklep (poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w Formularzu), zgodnie z p. 6 Działu IV.
Stan zamówienia Klient posiadający Konto w Sklepie może sprawdzić na stronie Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta. Klient nie posiadający konta zostanie powiadomiony zgodnie z p. 2 niniejszego Działu.

  1. DORĘCZENIE TOWARU

Chwilą dostarczenia Towaru jest moment wydania Towaru Klientowi lub upoważnionej przez niego osobie przez przewoźnika.
Dowodem wydania Towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
Z uwagi na treść p. 3 powyżej Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sprzedającemu będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie Towaru.